The text below is selected, press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac) No line numbers will be copied.
Guest
Tma 1
By Guest on 19th April 2017 02:54:06 PM | Syntax: TEXT | Views: 139New paste | Download | Show/Hide line no. | Copy text to clipboard
  1. Tamadun menurut sarjana Barat moden oleh Arnold Toynbee adalah Tamadun sejenis kebudayaan yang berkembang di kota. Beliau menambah lagi, tamadun ialah satu gaya kebudayaan yang bertanggungjawab membentuk institusi politik, kesusasteraan, agama dan moral. (Mustafa 2004). Arnold Toynbee seorang ahli sejarah British dan merupakan professor penyelidikan Antarabangsa di London School of Economics dan University of London.  Selain itu, A. S. Hornby dan E.C. Parnwell katakana dalam bukunya The Progressive English Dictionary, menyatakan bahawa tamadun bermaksud meningkatnya pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang sains, teknologi, politik, moral dan sebagainya. Seterusnya, Joseph R. Strayer dalam bukunya The Mainstream  of Civilization menjelaskan bahawa perkataan tamadun amat ramat hubungan dengan perbandaran. Beliau mengatakan tamadun itu lahir di bandar.  • Recent Pastes