The text below is selected, press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac) No line numbers will be copied.
Guest
Test 2
By Guest on 7th April 2017 10:00:55 AM | Syntax: TEXT | Views: 131New paste | Download | Show/Hide line no. | Copy text to clipboard
 1. public static class Extensions
 2. {
 3.  //Metoda do pobierania naszego atrybutu z klas.
 4.  public static CarSegmentAttribute GetCarSegmentAttribute(this T obj) where T : class
 5.  {
 6.   var type = obj.GetType();
 7.   var customAttributes = type.GetCustomAttributes(typeof(CarSegmentAttribute), true);
 8.   if (customAttributes.Length > 0)
 9.    return customAttributes.First() as CarSegmentAttribute;
 10.   else
 11.    return null;
 12.  }
 13.  //Dla enumów metoda będzie wyglądała ciut inaczej.
 14.  public static CarSegmentAttribute GetCarSegmentAttributeFromEnum(this T obj) where T : struct, IConvertible
 15.   {
 16.    if (!typeof(T).IsEnum)
 17.      return null;
 18.  
 19.    MemberInfo memberInfo = obj.GetType().GetMember(obj.ToString()).FirstOrDefault();
 20.    if (memberInfo != null)
 21.     {
 22.      var customAttributes = memberInfo.GetCustomAttributes(typeof(CarSegmentAttribute), true);
 23.      if (customAttributes.Length > 0)
 24.        return customAttributes.First() as CarSegmentAttribute; // może być więcej niż jeden, ale my dla przykładu zwracamy zawsze jeden.
 25.       else
 26.        return null;
 27.   }
 28.  
 29.  return null;
 30.  }
 31. } • Recent Pastes
 • Gfhghf
  1 day 12 hours 23 mins 11 secs ago
 • Sex Da Mojna
  1 day 15 hours 19 mins 58 secs ago
 • GTA 6
  2 days 9 hours 30 mins 6 secs ago
 • Asd
  2 days 19 hours 25 mins 7 secs ago
 • FFFFF
  5 days 7 hours 26 mins 2 secs ago