The text below is selected, press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac) No line numbers will be copied.
Guest
Test
By Guest on 7th April 2017 10:00:02 AM | Syntax: CSHARP | Views: 113New paste | Download | Show/Hide line no. | Copy text to clipboard
 1. public enum CarSegment
 2. {
 3.   A,
 4.   B,
 5.   C,
 6.   G
 7. }
 8.  
 9. class CarSegmentAttribute : Attribute
 10. {
 11.   public CarSegment CarSegment { get; private set; }
 12.   //Konstruktor będzie odpowiadał za to, jakie parametry będziemy musieli przekazać by użyć atrybutu.
 13.   //Oczywiście w atrybucie możemy posiadać kilka konstruktorów
 14.   public CarSegmentAttribute(CarSegment carSegment)
 15.   {
 16.     CarSegment = carSegment;
 17.   }
 18. } • Recent Pastes