The text below is selected, press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac) No line numbers will be copied.
Guest
Test
By Guest on 7th April 2017 10:00:02 AM | Syntax: CSHARP | Views: 146New paste | Download | Show/Hide line no. | Copy text to clipboard
 1. public enum CarSegment
 2. {
 3.   A,
 4.   B,
 5.   C,
 6.   G
 7. }
 8.  
 9. class CarSegmentAttribute : Attribute
 10. {
 11.   public CarSegment CarSegment { get; private set; }
 12.   //Konstruktor będzie odpowiadał za to, jakie parametry będziemy musieli przekazać by użyć atrybutu.
 13.   //Oczywiście w atrybucie możemy posiadać kilka konstruktorów
 14.   public CarSegmentAttribute(CarSegment carSegment)
 15.   {
 16.     CarSegment = carSegment;
 17.   }
 18. } • Recent Pastes
 • Gfhghf
  1 day 12 hours 24 mins 38 secs ago
 • Sex Da Mojna
  1 day 15 hours 21 mins 25 secs ago
 • GTA 6
  2 days 9 hours 31 mins 33 secs ago
 • Asd
  2 days 19 hours 26 mins 34 secs ago
 • FFFFF
  5 days 7 hours 27 mins 29 secs ago